”თბილისი” - ტექსტი მიხეილ ქვლივიძე
”წვიმს” - ტექსტი მიხეილ ქვლივიძე