ბიბლიოგრაფია

1. 1952 წ. ,,ლექსები’’, თბილისი,. ,,საბჭოთა მწერალი’’;
2. 1956 წ. ,,ლირიკა’’, თბილისი, ,,სახელგამი’’;
3. 1959 წ. ,,მოვდივარ დამიხვდი’’ ლექსები, თბილისი, ,,საბჭოთა მწერალი’’;
4. 1960 წ. ,,ვეფხისტყაოსნის’ დასურათების ისტორიისათვის’’, თბილისი, ,,ხელოვნება’’;
5. 1962 წ. ,,მოკითხვამდე’’ ლექსები, თბილისი, ,,საბჭოთა მწერალი’’;
6. 1966 წ. ,,დაბრუნება’’ ლექსები, თბილისი, ,,ნაკადული’’;
7. 1967 წ. ქართული საბჭოთა პოეზიის ბიბლიოთეკა, მ.ქვლივიძე, ლექსები, თბილისი, ,,ლიტერატურა და ხელოვნება’’;
8. 1967 წ. ,,ვეფხისტყაოსნის’’ დასურათებანი’’, თბილისი, ,,საბჭოთა საქართველო’;
9. 1971 წ. ,,გაგრძელება იქნება’’ ლექსები, ბათუმი, ,,საბჭოთა აჭარა’’;
10. 1972 წ. ,,გაგრძელება იქნება’’ ლექსები, წიგნი II, თბილისი, ,,მერანი’’;
11. 1975 წ. ,,ლექსები’’, თბილისი, ,,საბჭოთა საქართველო’’;
12. 1978 წ. ,,ლექსები’’, თბილისი, ,,მერანი’’;
13. 1981 წ. ,,ლექსები’’, თბილისი, ,,საბჭოთა საქართველო’’;
14. 1982 წ. ,,შენთან ყოფნიდან უშენობამდე’’, თბილისი, ,,მერანი’’;
15. 1984 წ. ,,ლექსები’’, თბილისი, ,,საბჭოთა საქართველო’’;
16. 1987 წ. ,,წყნარი საღამო’’ ლექსები და ნახატები, თბილისი, ,,ნაკადული’’;
17. 1988 წ. ,,სარკესთან’’ ლექსები, თბილისი, ,,საბჭოთა საქართველო’’;
18. 1989 წ. ,,გარდაქმნა’’ ლექსები, თბილისი, ,,მერანი’’;
19. 1990 წ. ,,ლექსამდე და ლექსის შემდეგ’’, თბილისი, ,,მერანი’’;
20. 1994 წ. ერთტომეული ლექსები, თბილისი, ,,საქართველო’’;
21. 1995 წ. ,,ჩურჩულით და ხმამაღლა’’ ლექსები, თბილისი ,,მერანი’’;
22. 1997 წ. ,,ექო’’ ლექსები, თბილისი, ,,მერანი’’;
23. 1999 წ, ,,უნახავმა რა ნახაო...’’ ანუ ამერიკული შთაბეჭდილებები, გაურკვეველი ნარკვევი, თბილისი, ,,მერანი’’;
24. 1999 წ. ,,ლექსები’’, თბილისი, ,,საქართველო’’;
25. 2000 წ. ,,ლექსები’’ , ავტოგრაფები, თბილისი, ,,თობალისი’’;
26. 2001 წ. ,,ექო’’ – 2, გასული საუკუნის ლირიკული ,,რეპორტაჟები’’, მოვლენათა კვალდაკვალ, ლექსები, თბილისი, საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაცია;
27. 2002 წ. ,,ვაპირებ ცხოვრებას’’ (ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები), თბილისი, ,,თობალისი’’;
28. 2002 წ. ,,სიყვარულო, ძალსა შენსა...’’ ლექსები, ჩემი ლირიკული გღიური, თბილისი, ,,თობალისი’’;
29. 2002 წ. ,,სხვა საქართველო სად არი?’’ (ლექსები სამშობლოზე), თბილისი, ,,თობალისი’’;
30. 2004 წ. ,,კაცი, რომელიც დააკლდა ქალაქს’’ ლექსები, თბილისი, ,,თობალისი’’.

თარგმანები
1. 1962 წ. ,,მთვარის თეთრი იალქანი’’ თანამედროვე იტალიელი პოეტების ლექსები, თბილისი, ,,ნაკადული’’;
2. 1965 წ. სალვატორე ქვაზიმოდო, ლექსები, თბილისი, ,,ლიტერატურა და ხელოვნება’’;
3. 1965 წ. ლექსები, პოემა, ესპანური მოტივები, თბილისი, ,,საბჭოთა საქართველო’’;
4. 1965 წ. სტეფანე შჩიპაჩოვი, ,,აპყის ხის წვენი’’ (მოთხრობები), თბილისი, ,,ნაკადული’’;
5. 1970 წ. ედმონ როსტანი, ,,სირანო დე ბერჟერაკი’’ (პიესა), თბილისი, ,,ნაკადული’’;
6. 1973 წ. ,,ხე და ვარსკვლავი’’ პოლონელი პოეტების, თადეუშ რუჟევიჩის და ზბიგნევ ჰერბერტის ლექსების თარგმანები, თბილისი, ,,საბჭოთა საქართველო’’;
7. 1976 წ. ლოპე დე ვეგა, ,,ფუენტე ოვეხუნა’’, თბილისი, ,,ნაკადული’’;
8. 1977 წ. კორასტილოვი, ,,მარტოობის დღესასწაული’’ (ფიროსმანი); ,,ასი წლის შემდეგ’’; შვარცი, ,,ჩრდილი’’; თბილისი, ,,საქ. თეატრალური საზოგადოება’’;
9. 1984 წ. ,,თანამედროვე პოლონური პოეზია’’, თბილისი, ,,მერანი’’;
10. 1985 წ. ჟომბოკ ტიმარ დიორდი, ,,ნეპალური ამბავი’’, უნგრულიდან თარგმნა მ. ქვლივიძემ, თბილისი, ,,ნაკადული’’;
11. 1985 წ. თადეუშ რუჟევიჩი, ლექსები, (პოლონურიდან), თბილისი, საბჭოთა საქართველო’’;
12. 1986 წ. ტონინო გუერა, ,,თაფლი’’ (პოემა), ჟურნალი ,,საუნჯე’’ N4;
13. 1990 წ. ანტონ ჩეხოვი, პიესები; ,,თოლია’’; ,,ალუბლის ბაღი’’; ,,ივანოვი’’, თბილისი, ,,საქ. თეატრის მოღვაწეთა კავშირი’’;
14. 1999 წ. ვისლავა შიმბორსკა, ლექსები, (პოლონურიდან), მსოფლიო პოეზიის ბიბლიოთეკა, თბილისი, ,,მერანი’’;

რუსულ ენაზე გამოცემული
1. 1955 г. ,,Солнце сквозь листья’’, пер., стихи М. ,,Советский писатель’’;
2. 1957 г. ,,Стихотворения’’, пер., М. ,,Советский писатель’’;
3. 1957 г. ,,Так пелось мне’’, пер., стихи, издательство ССП Груз. ,,Заря Востока’’, Тбилиси;
4. 1961 г. ,,Надпись на камне’’, пер., стихи, ,,Государственное издателство художественной литературы’’, Москва;
5. 1964 г. ,,До востребования’’, пер., стихи, изд. ССП Грузии ,,Литература и искуство’’, Тбилиси;
6. 1967 г. ,,Библиотека избранной лирики’’, Мих. Квливидзе, пер., стихи, изд. ЦК ВЛКСМ ,,Молодая гвардия’’;
7. 1967 г. ,,Возвращение к себе’’, пер., стихи, Москва , ,,Советский писатель’’;
8. 1968 г. ,,Там был прикован Прометей’’, книга о Грузии, Оригинал, М. ,,Детская литература’’;
9. 1969 г. ,,Продолжение следует’’, пер., стихи, Изд., ,,Мерани’’, Тбилиси;
10. 1972 г. ,,Давид из Сагурамо’’, повесть, оригинал, М . ,,Детская литература’’;
11. 1973 г. ,,Продолжение следует’’, пер., стихи , Москва, ,,Художественная литература’’;
12. 1976 г. ,,Три дождя’’, пер., стихи, Москва, ,,Детская литература’’;
13. 1977 г. ,,Стихотворения’’, пер., Тбилиси, изд. ,,Мерани’’;
14. 1981 г. ,,Лицо’’, пер., стихи, Москва, ,,Советский писатель’’;
15. 1982 г. ,,Библиотека советской поезии’’, Миха Квливидзе, Стихотворения, пер., Москва, ,,Художественная литература’’;
16. 1985 г. ,,Копилка памяти’’, пер., стихи, Тбилиси, ,,Мерани’’;
17. 1986 г. ,,Давид из Сагурамо’’, Повесть, оригинал , 2-е издание, Тбилиси, ,,Мерани’’;
18. 1988 г. Миха Квливидзе, ,,Избранное’’, лирика, пер., Москва, ,,Советский писатель’’;
19. 1991 г. ,,Продолжение следует’’, пер., стихи, библиотека ,,Огонек’’, М.